Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115336 GTVT50624 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TUYẾN, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 09/04/2018 Đã trả kết quả
115337 GTVT50653 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI VĂN CHƯƠNG, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 04/06/2018 Đã trả kết quả
115338 GTVT5080 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH QUỐC THƯỜNG, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115339 GTVT511 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĨ ĐẠI, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115340 GTVT5138 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN BA, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115341 GTVT5167 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN KHOAN, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115342 GTVT5196 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC THÍCH, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115343 GTVT5224 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HOA, -X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 04/05/2016 Đã trả kết quả
115344 GTVT5252 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN ÂN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115345 GTVT5281 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN HƯỞNG, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115346 GTVT5310 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH THI, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115347 GTVT5339 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN KIÊN, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115348 GTVT5368 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐÔNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115349 GTVT50623 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH TÙNG, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 09/04/2018 Đã trả kết quả
115350 GTVT50652 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ VĂN TIỀM, -X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 04/06/2018 Đã trả kết quả