Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115351 GTVT44576 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ NGỌC, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115352 GTVT44604 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TỐNG MỸ LONG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115353 GTVT44633 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CẢNH TOÀN, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115354 GTVT44662 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN PHÒNG, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/10/2017 13/10/2017 Đã trả kết quả
115355 GTVT941 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ OANH, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115356 GTVT9438 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ MẠNH TƯỜNG, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/04/2016 04/05/2016 Đã trả kết quả
115357 GTVT9467 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ NGỌC HƯNG, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115358 GTVT9496 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ DUY, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115359 GTVT9524 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ THỊ MINH, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115360 GTVT9553 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ NGỌC TRỤ, -TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115361 GTVT9582 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp QUÁCH THANH B̀NH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115362 GTVT9611 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN DƯỠNG, -X. Quốc Tuấn, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115363 GTVT964 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐỨC TIẾN, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115364 GTVT44575 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI THỊ MIỀN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115365 GTVT44603 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HUY HƯỚNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả