Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115366 GTVT43754 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất QUÁCH VĂN MỪNG, -X. Phong Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115367 GTVT43786 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ DUY CHUNG, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/09/2017 19/09/2017 Đã trả kết quả
115368 GTVT43817 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN HÙNG, -X. Bạch Đằng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115369 GTVT43849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI TRẦN ÂN, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 20/09/2017 Đã trả kết quả
115370 GTVT43881 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN LƯU, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115371 GTVT4391 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI NGỌC ĐIỆP, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
115372 GTVT43939 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp WANG, CHIA - HSING, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/09/2017 22/09/2017 Đã trả kết quả
115373 GTVT43968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC HÙNG, -X. Quỳnh Sơn, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả
115374 GTVT43997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN QUYỀN, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả
115375 GTVT44025 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN TÚ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 20/11/2017 Đã trả kết quả
115376 GTVT44054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỬ, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2017 26/09/2017 Đã trả kết quả
115377 GTVT44083 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN THIÊM, -X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2017 27/09/2017 Đã trả kết quả
115378 GTVT43753 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN NGỌC LƯƠNG, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115379 GTVT43785 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU CHUNG, -X. Thái Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/09/2017 19/09/2017 Đã trả kết quả
115380 GTVT43816 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HUỆ, -X. Quỳnh Hoàng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả