Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115381 GTVT6329 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115382 GTVT6358 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC HƯNG, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115383 GTVT6387 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ HỒNG QUÂN, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115384 GTVT6416 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BẰNG, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115385 GTVT6444 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HẰNG, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115386 GTVT6473 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ ĐĂNG MINH, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115387 GTVT6501 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT THỦY, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115388 GTVT653 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115389 GTVT6559 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐÌNH DƯƠNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115390 GTVT6588 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HỮU NHÂM, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115391 GTVT66168 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DIỄN, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả
115392 GTVT6645 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN VINH, -X. Thượng Hiền, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115393 GTVT6328 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ NGẦN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115394 GTVT6357 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN HÙNG, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả
115395 GTVT6386 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG XUÂN PHƯƠNG, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/03/2016 25/03/2016 Đã trả kết quả