Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115381 GTVT40454 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC HIỂN, -X. Thụy Duyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
115382 GTVT40483 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN THẮNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
115383 GTVT48823 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀM THỊ HẢI YẾN, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2018 23/02/2018 Đã trả kết quả
115384 GTVT48852 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN CÔNG, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/02/2018 12/04/2018 Đã trả kết quả
115385 GTVT48881 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC KIÊN, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
115386 GTVT4891 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ CHUNG, -X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115387 GTVT48939 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THẾ ANH, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115388 GTVT48968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHUẨN, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115389 GTVT48997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ TOAN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115390 GTVT49025 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất KHÚC THÀNH LƯƠNG, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115391 GTVT49054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC NGỌC, -X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115392 GTVT49083 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HUỆ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115393 GTVT40453 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THANH HẢI, -X. Phong Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
115394 GTVT40482 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ THẮM, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 20/06/2017 Đã trả kết quả
115395 GTVT48822 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TUẤN, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/02/2018 23/02/2018 Đã trả kết quả