Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115396 GTVT959 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THOA, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115397 GTVT9619 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ HÂN, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115398 GTVT9647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGỌC, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115399 GTVT9676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC TIẾN, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115400 GTVT9705 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ THU HƯỜNG, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115401 GTVT9733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG CÔNG CƯỜNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115402 GTVT9762 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH HƯƠNG, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115403 GTVT9791 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THẮM, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115404 GTVT9820 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ KHÁNH VÂN, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115405 GTVT9849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÁCH, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả
115406 GTVT9878 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HOÀI, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả
115407 GTVT9589 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐĂNG SÁNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115408 GTVT9618 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC HẢI, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115409 GTVT9646 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DANH NGỌC, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115410 GTVT9675 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ SỸ THỤY, -X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả