Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115396 GTVT49708 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ MINH TUẤN, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả
115397 GTVT49737 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH NGỌC HỒI, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2018 15/03/2018 Đã trả kết quả
115398 GTVT49766 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HỮU BÁCH, -X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2018 16/03/2018 Đã trả kết quả
115399 GTVT49795 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ HÓA, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2018 16/03/2018 Đã trả kết quả
115400 GTVT49823 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THÀNH CÔNG, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/03/2018 19/03/2018 Đã trả kết quả
115401 GTVT49852 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY TRÌ, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/03/2018 19/03/2018 Đã trả kết quả
115402 GTVT49881 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐÌNH TOÁN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/03/2018 19/03/2018 Đã trả kết quả
115403 GTVT4991 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN DUY, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115404 GTVT49939 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG TRỌNG TIỆP, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/03/2018 20/03/2018 Đã trả kết quả
115405 GTVT49968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN MINH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2018 21/03/2018 Đã trả kết quả
115406 GTVT49997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THƯƠNG, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/03/2018 21/03/2018 Đã trả kết quả
115407 GTVT49707 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ TÂM, -X. Thái Thịnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả
115408 GTVT49736 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DUNG, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2018 15/03/2018 Đã trả kết quả
115409 GTVT49765 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN VY, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2018 08/05/2018 Đã trả kết quả
115410 GTVT49794 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HẰNG, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2018 16/03/2018 Đã trả kết quả