Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115396 GTVT5401 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG HOAN, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115397 GTVT543 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRUNG HỮU, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115398 GTVT5459 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TRẠCH, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115399 GTVT5488 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ LÁNH, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115400 GTVT5516 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN SỸ CÔNG, -X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115401 GTVT5545 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TIẾN NAM, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115402 GTVT5573 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN PHỤNG TUÂN, -P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115403 GTVT5602 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN SOÁI, -X. Phú Xuân, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115404 GTVT5630 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN HẢO, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115405 GTVT566 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CHÍNH QUY, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115406 GTVT5689 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN VÂN, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115407 GTVT5400 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HÒA, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115408 GTVT5429 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115409 GTVT5458 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ QUỐC TOẢN, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 15/03/2016 Đã trả kết quả
115410 GTVT5487 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THANH THỦY, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả