Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115441 GTVT48195 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN KIÊN, -X. Quang Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115442 GTVT48223 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI BÁ LỢI, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115443 GTVT48252 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ HỒNG OANH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 22/03/2018 Đã trả kết quả
115444 GTVT48281 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HUY THUẦN, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2018 30/01/2018 Đã trả kết quả
115445 GTVT4831 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TRÌU, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/03/2016 08/03/2016 Đã trả kết quả
115446 GTVT48339 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM XUÂN KHÁ, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115447 GTVT48368 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DÂN, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/01/2018 01/02/2018 Đã trả kết quả
115448 GTVT48397 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN BIÊN, -X. Thụy Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2018 02/02/2018 Đã trả kết quả
115449 GTVT48425 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THỂ, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115450 GTVT48454 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TUẤN ANH, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/01/2018 05/02/2018 Đã trả kết quả
115451 GTVT48194 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG, -X. Quỳnh Trang, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115452 GTVT48222 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ LAN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115453 GTVT48251 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐẶNG HUY MỸ, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 22/03/2018 Đã trả kết quả
115454 GTVT48280 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NHƯ THUẤN, -X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2018 30/01/2018 Đã trả kết quả
115455 GTVT48309 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH VĂN THẮNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2018 31/01/2018 Đã trả kết quả