Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115456 GTVT9619 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ HÂN, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115457 GTVT9647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGỌC, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115458 GTVT9676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC TIẾN, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115459 GTVT9705 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ THU HƯỜNG, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115460 GTVT9733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG CÔNG CƯỜNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115461 GTVT9762 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH HƯƠNG, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115462 GTVT9791 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THẮM, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115463 GTVT9820 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ KHÁNH VÂN, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115464 GTVT9849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÁCH, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả
115465 GTVT9878 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HOÀI, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả
115466 GTVT9646 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DANH NGỌC, -P. Đề Thám, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115467 GTVT9675 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ SỸ THỤY, -X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115468 GTVT9704 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG THỊ HIỀN, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115469 GTVT9732 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN CHÍNH, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115470 GTVT9761 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG THU HƯƠNG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả