Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115471 GTVT8321 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ THUÝ, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115472 GTVT835 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TOÀN, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115473 GTVT8379 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ CÔNG CHÌNH, -X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115474 GTVT8408 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG THỊ LAN, -X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115475 GTVT8436 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THÁI, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115476 GTVT8465 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG VƯƠNG, -X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115477 GTVT8494 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DÂN, -X. Minh Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
115478 GTVT8522 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ LIÊN, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
115479 GTVT8551 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỌ THỰC, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
115480 GTVT8320 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THỨC, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115481 GTVT8349 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất MAI QUÝ LỢI, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 13/06/2016 Đã trả kết quả
115482 GTVT8378 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG XUÂN CHINH, -X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115483 GTVT8407 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ VĂN KIÊN, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115484 GTVT8435 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI THỊ THÁI, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115485 GTVT8464 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ VĨNH, -X. An Hiệp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả