Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115486 GTVT43849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI TRẦN ÂN, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 20/09/2017 Đã trả kết quả
115487 GTVT43881 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN LƯU, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115488 GTVT4391 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI NGỌC ĐIỆP, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
115489 GTVT43939 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp WANG, CHIA - HSING, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/09/2017 22/09/2017 Đã trả kết quả
115490 GTVT43968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC HÙNG, -X. Quỳnh Sơn, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả
115491 GTVT43997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN QUYỀN, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả
115492 GTVT44025 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN TÚ, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 20/11/2017 Đã trả kết quả
115493 GTVT44054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỬ, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/09/2017 26/09/2017 Đã trả kết quả
115494 GTVT44083 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN THIÊM, -X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/09/2017 27/09/2017 Đã trả kết quả
115495 GTVT43848 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC AN, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 20/09/2017 Đã trả kết quả
115496 GTVT43880 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐOÀN VĂN LUẬT, -X. Thụy Trường, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/09/2017 13/11/2017 Đã trả kết quả
115497 GTVT43909 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN HỒNG TỨ, -X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/09/2017 21/09/2017 Đã trả kết quả
115498 GTVT43938 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN TRIỂN, -X. Quang Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/09/2017 22/09/2017 Đã trả kết quả
115499 GTVT43967 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ TRÀNG HÙNG, -X. Tân Quang, TX. Sông Công, T. Thái Nguyên Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả
115500 GTVT43996 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI ĐÌNH PHẤN, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/09/2017 23/09/2017 Đã trả kết quả