Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115486 GTVT7963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN MINH THANH, -X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115487 GTVT7992 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ MẠNH HÙNG, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 06/06/2016 Đã trả kết quả
115488 GTVT8020 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CLAIRE ELIZABETH DAWES, -P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115489 GTVT8049 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HẢI, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115490 GTVT8078 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI CAO PHƯƠNG, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115491 GTVT8107 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ VĂN BIÊN, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 07/06/2018 Đã trả kết quả
115492 GTVT8135 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC ĐĂNG, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115493 GTVT8164 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG KHẢI, -X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115494 GTVT8193 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỊNH, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115495 GTVT7962 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN TÁM, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115496 GTVT7991 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÒ THỊ HỚI, -X. Mường Lói, H. Điện Biên, T. Điện Biên Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 06/06/2016 Đã trả kết quả
115497 GTVT802 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG HOÀI NAM, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115498 GTVT8048 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN GIÁP, -X. Phú Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115499 GTVT8077 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ OANH, -X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115500 GTVT8106 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN THIỀU, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 06/06/2017 Đã trả kết quả