Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115501 GTVT50051 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỒNG VĂN DẦN, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2018 15/05/2018 Đã trả kết quả
115502 GTVT50080 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ ĐỨC PHÚC, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 23/03/2018 Đã trả kết quả
115503 GTVT50109 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN CHUNG, -X. Quốc Khánh, H. Tràng Định, T. Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
115504 GTVT50138 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN NHƯỢNG, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/03/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115505 GTVT50167 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN TẤT THÁI, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/03/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115506 GTVT50196 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM MẠNH HÙNG, -X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/03/2018 27/03/2018 Đã trả kết quả
115507 GTVT50224 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC NAM, -X. Trà Giang, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/03/2018 27/03/2018 Đã trả kết quả
115508 GTVT50253 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN LỤC, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/03/2018 21/05/2018 Đã trả kết quả
115509 GTVT50050 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TIẾN CHÚNG, -X. Quỳnh Hội, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2018 15/05/2018 Đã trả kết quả
115510 GTVT5008 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN PHÚC BẢO, -X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115511 GTVT50108 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐÀO VĂN CẢM, -X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/03/2018 16/05/2018 Đã trả kết quả
115512 GTVT50137 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN SĨ NGUYÊN, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/03/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115513 GTVT50166 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ THẢ, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/03/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115514 GTVT50195 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI LONG HẢI, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/03/2018 27/03/2018 Đã trả kết quả
115515 GTVT50223 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ MỴ, -X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/03/2018 27/03/2018 Đã trả kết quả