Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115516 GTVT5488 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ LÁNH, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115517 GTVT5516 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN SỸ CÔNG, -X. Quỳnh Giao, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115518 GTVT5545 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TIẾN NAM, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115519 GTVT5573 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN PHỤNG TUÂN, -P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115520 GTVT5602 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN SOÁI, -X. Phú Xuân, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115521 GTVT5630 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN HẢO, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115522 GTVT566 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CHÍNH QUY, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115523 GTVT5689 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN VÂN, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115524 GTVT5487 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THANH THỦY, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115525 GTVT55157 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp KHỔNG THỊ CHUNG ANH, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả
115526 GTVT5544 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI QUƯ LY, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115527 GTVT5572 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TRÌU, -X. Vũ Lễ, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2016 16/03/2016 Đã trả kết quả
115528 GTVT5601 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG NGỌC SANG, -X. Nam Cường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
115529 GTVT563 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI TRANG NHUNG, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115530 GTVT5659 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NHUYẾN, -X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả