Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115531 GTVT50409 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU ĐỨC ANH, -X. Thái Thuần, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 02/04/2018 Đã trả kết quả
115532 GTVT50438 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN DŨNG, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 28/05/2018 Đã trả kết quả
115533 GTVT50467 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN THAO, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2018 03/04/2018 Đã trả kết quả
115534 GTVT50496 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THẾ MẠNH, -X. Đông Xuyên, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2018 04/04/2018 Đã trả kết quả
115535 GTVT50524 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THẾ CƯỜNG, -P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 05/04/2018 Đã trả kết quả
115536 GTVT50553 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN HOAN, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 29/05/2018 Đã trả kết quả
115537 GTVT50582 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2018 30/05/2018 Đã trả kết quả
115538 GTVT50408 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HẢI VÂN, -X. Đông Cơ, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 02/04/2018 Đã trả kết quả
115539 GTVT50437 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TRỌNG ĐỨC, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 28/05/2018 Đã trả kết quả
115540 GTVT50466 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TUÝ, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2018 03/04/2018 Đã trả kết quả
115541 GTVT50495 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HUỲNH, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2018 04/04/2018 Đã trả kết quả
115542 GTVT50523 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN CHƯỞNG, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 05/04/2018 Đã trả kết quả
115543 GTVT50552 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI NGUYÊN DỤC, -X. Thụy Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 29/05/2018 Đã trả kết quả
115544 GTVT50581 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VIẾT CÔNG, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2018 30/05/2018 Đã trả kết quả
115545 GTVT50407 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI XUÂN ÚY, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 02/04/2018 Đã trả kết quả