Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115561 GTVT50438 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN DŨNG, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 28/05/2018 Đã trả kết quả
115562 GTVT50467 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN THAO, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2018 03/04/2018 Đã trả kết quả
115563 GTVT50496 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THẾ MẠNH, -X. Đông Xuyên, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2018 04/04/2018 Đã trả kết quả
115564 GTVT50524 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THẾ CƯỜNG, -P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 05/04/2018 Đã trả kết quả
115565 GTVT50553 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN HOAN, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 29/05/2018 Đã trả kết quả
115566 GTVT50582 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2018 30/05/2018 Đã trả kết quả
115567 GTVT50437 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TRỌNG ĐỨC, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 28/05/2018 Đã trả kết quả
115568 GTVT50466 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TUÝ, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2018 03/04/2018 Đã trả kết quả
115569 GTVT50495 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HUỲNH, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2018 04/04/2018 Đã trả kết quả
115570 GTVT50523 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN CHƯỞNG, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 05/04/2018 Đã trả kết quả
115571 GTVT50552 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI NGUYÊN DỤC, -X. Thụy Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/03/2018 29/05/2018 Đã trả kết quả
115572 GTVT50581 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VIẾT CÔNG, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/03/2018 30/05/2018 Đã trả kết quả
115573 GTVT50436 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM HUY BÌNH, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/03/2018 28/05/2018 Đã trả kết quả
115574 GTVT50465 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG TÙNG, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/03/2018 03/04/2018 Đã trả kết quả
115575 GTVT50494 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU ĐÌNH HUÂN, -X. Quỳnh Hội, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2018 04/04/2018 Đã trả kết quả