Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115606 GTVT47276 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN DUY ĐƯỜNG, -X. Quyết Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
115607 GTVT47304 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TUẤN LINH, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
115608 GTVT47333 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THÀNH BÔN, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115609 GTVT47362 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG ĐÌNH MẠNH, -X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115610 GTVT47391 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI BÁ HƯNG, -X. Thụy Trường, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2017 03/01/2018 Đã trả kết quả
115611 GTVT47275 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VIẾT ĐÀM, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
115612 GTVT47303 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN KẾT, -X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
115613 GTVT47332 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÌNH, -X. Quyết Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115614 GTVT47361 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ LUYÊN, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115615 GTVT47390 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HÓA, -X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/12/2017 03/01/2018 Đã trả kết quả
115616 GTVT47274 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN CƯƠNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/12/2017 21/02/2018 Đã trả kết quả
115617 GTVT47302 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH QUỐC CHƯỞNG, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/12/2017 29/12/2017 Đã trả kết quả
115618 GTVT47331 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN BIỂU, -X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115619 GTVT47360 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ LOAN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả
115620 GTVT4739 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ DIÊN, -X. Thái Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả