Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115621 GTVT48944 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp QUÁCH VĂN ĐẠI, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115622 GTVT48973 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KIM HOÀNH, -X. Đình Phùng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115623 GTVT49001 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ VINH, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115624 GTVT49030 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN TRIỀU, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115625 GTVT48943 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CƯỜNG, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115626 GTVT48972 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HOA, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115627 GTVT49000 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN THẾ VĂN, -X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115628 GTVT4903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DUYÊN, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115629 GTVT48942 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ QUÝ CHUYỂN, -X. Đông Cường, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115630 GTVT48971 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN HIỆP, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115631 GTVT4900 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY ĐỊNH, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115632 GTVT49029 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN QUANG THAO, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115633 GTVT49058 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ TIẾN SÂM, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115634 GTVT48941 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHUẨN, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115635 GTVT48970 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TÙNG GIANG, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả