Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115636 GTVT48869 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐỊNH CANH, -X. Hải Vân, H. Hải Hậu, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
115637 GTVT48898 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ XUÂN ĐOÀN, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
115638 GTVT48926 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TẠ QUỐC ĐẠI, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115639 GTVT48955 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN PHÙNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115640 GTVT48868 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TỐNG VĂN TÍNH, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/02/2018 13/04/2018 Đã trả kết quả
115641 GTVT48897 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐỨC DIỄN, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
115642 GTVT48925 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THANH BÌNH, -X. An Tràng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115643 GTVT48954 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NINH, -X. Thái Thành, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115644 GTVT48867 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN CHUNG, -X. Thái Hòa, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/02/2018 13/04/2018 Đã trả kết quả
115645 GTVT48896 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN ĐẢM, -X. Thụy Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả
115646 GTVT48924 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN XUÂN THƯỞNG, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115647 GTVT48953 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NHÂN, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115648 GTVT48982 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NHỮ, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115649 GTVT48866 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN XUÂN VIÊN, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/02/2018 13/04/2018 Đã trả kết quả
115650 GTVT48895 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN CƯỜNG, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2018 28/02/2018 Đã trả kết quả