Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115636 GTVT9511 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN KHỞI, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115637 GTVT954 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ TRUNG THẮNG, -X. Điệp Nông, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115638 GTVT9569 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG NGỌC DƯ, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115639 GTVT9598 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN QUÝ BANG, -X. Đông Xuyên, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115640 GTVT9510 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN KHOÁI, -X. Đông Trà, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115641 GTVT9539 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN THANH, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115642 GTVT9568 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ VĂN ĐIỀM, -X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115643 GTVT9597 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TÙNG BÁCH, -TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115644 GTVT951 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TÂN, -X. Bắc Sơn, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115645 GTVT9538 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DOÃN VĂN THẮNG, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115646 GTVT9567 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VŨ ĐÀI, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115647 GTVT9596 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC ANH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115648 GTVT9624 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HỢI, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115649 GTVT9509 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN KHIÊM, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115650 GTVT9537 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN HẢI SƠN, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả