Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115651 GTVT6841 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ XUÂN LINH, -X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115652 GTVT6870 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ THÚY HOÀN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115653 GTVT690 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LƯ XUÂN HUÂN, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 25/02/2016 Đã trả kết quả
115654 GTVT6840 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐĂNG KHOA, -X. Hòa Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115655 GTVT687 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ HỒNG VUN, -X. Văn Cẩm, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115656 GTVT6899 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TỊNH, -X. Nam Chính, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115657 GTVT684 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN NGỌC VINH, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115658 GTVT6869 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG HIỆP, -X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115659 GTVT6898 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐÌNH THỦY, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115660 GTVT6926 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐĂNG BẢO, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
115661 GTVT6839 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ MẠNH HÙNG, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115662 GTVT6868 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HIỀN, -X. An Hiệp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115663 GTVT6897 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC THỦY, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115664 GTVT6925 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ THẾ VÍCH, -TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 25/05/2016 Đã trả kết quả
115665 GTVT6838 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐÌNH HUỀ, -X. Hồng Lý, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả