Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115651 GTVT46910 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI VĂN DUY, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 12/02/2018 Đã trả kết quả
115652 GTVT4694 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN NGÂY, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115653 GTVT46969 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỒNG GIÁO, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả
115654 GTVT4691 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ MẬN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115655 GTVT46939 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ TUYẾN, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/12/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
115656 GTVT46968 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN ĐIỆP, -X. Nguyên Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả
115657 GTVT46909 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ CÔNG CHÍNH, -X. Thái Xuyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 12/02/2018 Đã trả kết quả
115658 GTVT46938 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐING CÔNG NGUYÊN, -X. Thái Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/12/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
115659 GTVT46967 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HỮU BƯỞI, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả
115660 GTVT46996 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN ĐĂNG, -X. Đô Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/12/2017 21/12/2017 Đã trả kết quả
115661 GTVT46908 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 12/02/2018 Đã trả kết quả
115662 GTVT46937 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN LONG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/12/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
115663 GTVT46966 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BỒNG, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả
115664 GTVT46995 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN KHẮC CƯỜNG, -X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/12/2017 21/12/2017 Đã trả kết quả
115665 GTVT46907 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ THỊ THI, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 12/02/2018 Đã trả kết quả