Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115666 GTVT6503 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN TIỆP, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115667 GTVT6531 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN BẮC, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115668 GTVT6560 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DƯỠNG, -X. Thái Xuyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115669 GTVT6502 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TRỌNG TIẾN, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115670 GTVT6530 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ XUYẾN, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115671 GTVT656 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN LÊ, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115672 GTVT6501 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT THỦY, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115673 GTVT653 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115674 GTVT6559 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐÌNH DƯƠNG, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115675 GTVT6588 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HỮU NHÂM, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115676 GTVT6500 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THÙY, -X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 28/03/2016 Đã trả kết quả
115677 GTVT6529 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ THANH TUYỀN, -X. Đông Quí, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115678 GTVT6558 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TIẾN DŨNG, -X. Hồng Quỳnh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115679 GTVT6587 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN NGUYỆT, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
115680 GTVT650 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HÙNG, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả