Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115681 GTVT8594 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG QUANG HÙNG, -X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115682 GTVT8622 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐÔNG, -X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115683 GTVT8593 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN HOÀNG, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115684 GTVT8621 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI CÔNG ĐOÀN, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115685 GTVT8592 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN DỰ, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115686 GTVT8620 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VƯƠNG VĂN ĐOAN, -X. Đô Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115687 GTVT8649 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN LONG, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115688 GTVT8591 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐÔNG, -X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115689 GTVT862 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN DƯƠNG, -X. Đông Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 05/01/2016 Đã trả kết quả
115690 GTVT8648 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC LONG, -X. Phú Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115691 GTVT8590 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115692 GTVT8619 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ ANH ĐIỆP, -X. Đình Phùng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115693 GTVT8647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI THỊ THANH LOAN, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115694 GTVT859 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN MẠNH CƯỜNG, -TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 05/01/2016 Đã trả kết quả
115695 GTVT86188 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN HẬU, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả