Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115696 GTVT49001 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ VINH, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115697 GTVT49030 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN TRIỀU, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115698 GTVT49000 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN THẾ VĂN, -X. Vũ Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115699 GTVT4903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DUYÊN, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115700 GTVT4900 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY ĐỊNH, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115701 GTVT49029 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN QUANG THAO, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115702 GTVT49058 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ TIẾN SÂM, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115703 GTVT490 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THANH TÂM, -TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115704 GTVT49028 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐÀO THỊ SEN, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115705 GTVT49057 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN QUÝNH, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115706 GTVT48999 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ TUYẾT, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115707 GTVT49027 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRƯƠNG THÁI MINH, -X. Nam Hà, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115708 GTVT49056 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO MẠNH QUẢNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115709 GTVT48998 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG VĂN TRÌ, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 01/03/2018 Đã trả kết quả
115710 GTVT49026 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN LÝ, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả