Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115741 GTVT50270 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THIỆN THÁI, -X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115742 GTVT5027 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN DUẨN, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115743 GTVT50269 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG MINH TÂM, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115744 GTVT50298 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ XOA, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115745 GTVT50268 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ ĐĂNG QUÍ, -X. Đông Cường, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115746 GTVT50297 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ TUYẾT, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115747 GTVT50296 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HÙNG TRÁNG, -X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115748 GTVT50295 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THƠM, -X. Đông Lĩnh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115749 GTVT50294 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ ĐỨC NHUẬN, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115750 GTVT50293 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU THỊ NGÂN, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115751 GTVT50292 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ THÚY MUỘI, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115752 GTVT50291 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN LIỄU, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115753 GTVT50290 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ KHUYÊN, -X. Thụy Duyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả
115754 GTVT5029 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU THỊ GIANG, -X. Minh Hưng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115755 GTVT50289 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ THU HƯƠNG, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/03/2018 28/03/2018 Đã trả kết quả