Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115741 GTVT49030 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN TRIỀU, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115742 GTVT4903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ DUYÊN, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115743 GTVT49029 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN QUANG THAO, -X. Thụy Việt, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115744 GTVT49058 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ TIẾN SÂM, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115745 GTVT49028 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐÀO THỊ SEN, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2018 23/04/2018 Đã trả kết quả
115746 GTVT49057 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN QUÝNH, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115747 GTVT49056 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO MẠNH QUẢNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115748 GTVT49055 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG ĐÌNH PHƯỚC, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115749 GTVT49054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC NGỌC, -X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115750 GTVT49053 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN DUY MINH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115751 GTVT49052 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN LÝ, -X. Đông Phong, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115752 GTVT49051 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ LINH, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115753 GTVT49050 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG HƯNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115754 GTVT4905 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG HẢI, -P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115755 GTVT49049 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ MINH HÙNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả