Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115756 GTVT46337 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN VÂN, -X. Đông Cường, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115757 GTVT46336 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM TIẾN TÙNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115758 GTVT46335 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CHU SỸ TUẤN, -X. Phú Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115759 GTVT46334 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN TRƯỜNG, -X. Nam Hà, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115760 GTVT46333 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN TRUNG, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115761 GTVT46332 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN TÍCH, -TT. Đông Hưng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115762 GTVT46331 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN TRỌNG SANG, -X. Dũng Nghĩa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115763 GTVT46330 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC SAN, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115764 GTVT4633 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ VĂN HOÀN, -X. Tây An, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115765 GTVT46329 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG THÀNH KIỂN, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115766 GTVT46328 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN DANH KIÊN, -X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115767 GTVT46327 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC HIỆU, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115768 GTVT46326 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DƯƠNG, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115769 GTVT46325 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN BỘ, -X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/11/2017 30/11/2017 Đã trả kết quả
115770 GTVT46324 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN ĐỨC PHÚ, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/11/2017 22/01/2018 Đã trả kết quả