Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115756 GTVT49058 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ TIẾN SÂM, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115757 GTVT49057 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN QUÝNH, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115758 GTVT49056 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO MẠNH QUẢNG, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115759 GTVT49055 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG ĐÌNH PHƯỚC, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115760 GTVT49054 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC NGỌC, -X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115761 GTVT49053 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN DUY MINH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115762 GTVT49052 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN LÝ, -X. Đông Phong, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115763 GTVT49051 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ LINH, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115764 GTVT49050 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG HƯNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115765 GTVT4905 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM QUANG HẢI, -P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115766 GTVT49049 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ MINH HÙNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115767 GTVT49048 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NHÂM SỸ HỢP, -X. Đông á, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115768 GTVT49047 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUỐC HOÀNG, -X. Đô Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115769 GTVT49046 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN HÒA, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả
115770 GTVT49045 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG VĂN HÒA, -X. Thái Hòa, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2018 02/03/2018 Đã trả kết quả