Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115771 GTVT45479 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN DƯƠNG, -X. Bình Định, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2017 07/11/2017 Đã trả kết quả
115772 GTVT45478 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THÀNH CÔNG, -X. Quang Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2017 07/11/2017 Đã trả kết quả
115773 GTVT45477 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN CHUYÊN, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/10/2017 07/11/2017 Đã trả kết quả
115774 GTVT45476 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TIẾN TRÌNH, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/10/2017 02/01/2018 Đã trả kết quả