Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
106 20192221910902082244 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Tạ Thị Thùy Dung - Đ/c Vinh TTPT quỹ đất UBND Huyện Hưng Hà 08/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả
107 20192221910934111410 Đấu giá ĐinH Thị Hằng (Khanh) - Đ/c Vinh TTPT quỹ đẩt UBND Huyện Hưng Hà 08/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả
108 20192221910966031312 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Khúc Văn Đức UBND Huyện Hưng Hà 09/05/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
109 2019261467913025703 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Đỗ Thị Lan (Hiển), xã Thụy Sơn. Phạm Minh Khuê UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
110 2019261467945020026 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Bùi Thị Lý đã được thưởng Huy CKC, xã Thụy Phúc. Nguyễn Văn Thao UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
111 2019261467977075657 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Đỗ Thị Nga, xã Thái Dương. Đào Thị Yến UBND Huyện Thái Thụy 07/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
112 2019261468009084039 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Mận, xã Thái Hưng. Bùi Xuân Quyết UBND Huyện Thái Thụy 16/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
113 2019261468041035651 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho Trần Thị Hiên, xã Thái Thành. Nguyễn Thị Huyền Trang UBND Huyện Thái Thụy 21/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
114 2019261468073023542 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho bà Phạm Thị Ngọ, xã thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 29/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
115 2019261468105021443 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Lê Thị Bòng là người cao tuổi hưởng tuất BHXH, xã Thái Nguyên. Tô Thị Chanh UBND Huyện Thái Thụy 13/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
116 2019261468137023916 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Lê Thị Sót, xã Thái Đô. Nguyễn Thị Châm UBND Huyện Thái Thụy 18/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
117 2019261468169033501 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho bà Nguyễn Thị Thi, xã Hồng Quỳnh. Vũ Thị Huyền UBND Huyện Thái Thụy 25/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
118 2019261468201032954 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho 02 đối tượng: Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Đào, xã Thái Thượng. Tạ Thị Minh Nguyệt UBND Huyện Thái Thụy 08/10/2019 16/10/2019 Đã trả kết quả
119 20196949269074402 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Anh Dũng Sở Giao thông Vận tải 02/01/2019 09/01/2019 Thụ lý xong
120 20196949301022439 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Trần Danh Duy Sở Giao thông Vận tải 02/01/2019 09/01/2019 Thụ lý xong