Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
106 20192221910139094213 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Ích Hưng (Huệ) UBND Huyện Hưng Hà 05/03/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
107 20192221910171092117 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thái Nam (Khang) UBND Huyện Hưng Hà 08/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
108 2019261408631080102 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Văn Công UBND Huyện Thái Thụy 29/11/2019 13/12/2019 Đang thụ lý
109 2019261408663040428 Đăng ký giao dịch bảo đảm Trần Xuân Sơn UBND Huyện Thái Thụy 02/12/2019 03/12/2019 Đang thụ lý
110 2019261408695094212 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phạm Đình Vưu UBND Huyện Thái Thụy 04/12/2019 16/12/2019 Đang thụ lý
111 2019261408727091446 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mai Văn Ngữ UBND Huyện Thái Thụy 06/12/2019 20/12/2019 Đang thụ lý
112 2019261408759094942 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Phan Văn Vịnh UBND Huyện Thái Thụy 10/12/2019 06/01/2020 Đang thụ lý
113 201926143160040803 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường trục xã Thái Thọ xã Thái Thọ UBND Huyện Thái Thụy 27/02/2019 15/03/2019 Thụ lý xong
114 2019261442553033836 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn Cần UBND Huyện Thái Thụy 11/01/2019 15/01/2019 Đã trả kết quả
115 2019261442585021927 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Vũ Thị Minh UBND Huyện Thái Thụy 13/02/2019 15/02/2019 Đã trả kết quả
116 2019261442617035320 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn Lương UBND Huyện Thái Thụy 08/03/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
117 2019261442649025935 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn Dũng UBND Huyện Thái Thụy 29/03/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
118 2019261442681092612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thị Duyên UBND Huyện Thái Thụy 12/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả
119 201969414087093344 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH XD và DV TM Bắc Hà Sở Giao thông Vận tải 06/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
120 201969414118042504 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Đức Thọ ( Mất B2) Sở Giao thông Vận tải 06/06/2019 06/08/2019 Thụ lý xong