Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
121 2019261407463034703 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Mác UBND Huyện Thái Thụy 21/08/2019 05/09/2019 Đang thụ lý
122 2019261407495094018 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Sách UBND Huyện Thái Thụy 26/08/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
123 2019261407527023827 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thị Tuyến UBND Huyện Thái Thụy 05/09/2019 24/10/2019 Đã trả kết quả
124 2019261407559031813 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Thị Thau UBND Huyện Thái Thụy 30/08/2019 04/10/2019 Đang thụ lý
125 201969412824022621 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY PHÚC Sở Giao thông Vận tải 23/04/2019 03/05/2019 Đang thụ lý
126 201969412856082558 Cấp lại Giấy phép lái xe LÊ VĂN TÙNG Sở Giao thông Vận tải 26/04/2019 26/06/2019 Thụ lý xong
127 201969412889042117 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Gia Tuấn Sở Giao thông Vận tải 26/04/2019 08/05/2019 Đang thụ lý
128 201969412920100805 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HÒA Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 09/05/2019 Thụ lý xong
129 201969412951034526 Đổi Giấy phép lái xe quân đội do Bộ Quốc phòng cấp Phạm Văn Hiệp Sở Giao thông Vận tải 02/05/2019 09/05/2019 Đang thụ lý
130 201969412985103031 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Phạm Thị Thu Sở Giao thông Vận tải 03/05/2019 03/07/2019 Đang thụ lý
131 201969413017080909 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG TIỆP Sở Giao thông Vận tải 06/05/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
132 201969413050100932 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC QUANG Sở Giao thông Vận tải 06/05/2019 13/05/2019 Đang thụ lý
133 201969413082034025 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ TIẾN THÀNH Sở Giao thông Vận tải 06/05/2019 13/05/2019 Đang thụ lý
134 201969413116020455 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Won Jong Young Sở Giao thông Vận tải 07/05/2019 14/05/2019 Thụ lý xong
135 201969413147091417 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Phạm VĂn Vui Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 15/05/2019 Đang thụ lý