Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019212234865042615 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Văn Nam UBND Huyện Đông Hưng 11/06/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
2 2019212234897032425 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Đăng Lục UBND Huyện Đông Hưng 21/06/2019 09/08/2019 Thụ lý xong
3 2019212234929075531 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Văn Tuấn UBND Huyện Đông Hưng 01/07/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
4 2019212234961102245 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Trương UBND Huyện Đông Hưng 26/07/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
5 2019212234993072802 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Xuân Vĩ UBND Huyện Đông Hưng 14/08/2019 03/10/2019 Thụ lý xong
6 2019212235025024635 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nhâm Đức Hải UBND Huyện Đông Hưng 23/08/2019 14/10/2019 Thụ lý xong
7 2019212235057023017 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Văn Cảnh UBND Huyện Đông Hưng 05/09/2019 24/10/2019 Thụ lý xong
8 2019212235089040223 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Công Ngãi UBND Huyện Đông Hưng 19/09/2019 07/11/2019 Thụ lý xong
9 2019212235121022717 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Châm UBND Huyện Đông Hưng 30/09/2019 31/10/2019 Thụ lý xong
10 2019212235153025357 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Phương UBND Huyện Đông Hưng 17/10/2019 05/12/2019 Thụ lý xong
11 2019212235185081936 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Long UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2019 12/12/2019 Thụ lý xong
12 2019261467764083205 Mua bảo hiểm y tế cho 04 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọ, Tăng Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Óng, Phạm Ngọc Tính đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 62, 49, xã Thái Hồng. Nguyễn Trọng Dũng UBND Huyện Thái Thụy 03/07/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
13 2019261467796035650 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho 03 đối tượng: Lê Đăng Bài, Lê Thị Rồi, Nguyễn Thị Tân, xã Thụy Dũng. Lê Danh Thuân UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
14 2019261467827074707 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Phạm Văn Thư đã được thưởng Huy CKC, xã Thụy Hà. Vũ Đình Thạ UBND Huyện Thái Thụy 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
15 2019261467859014449 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho ông Bùi Văn Hùng, xã Mỹ Lộc. Phạm Đức Dân UBND Huyện Thái Thụy 17/07/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả