Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201918992949024433 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt PHẠM THỊ KHÁNH Sở Y tế 26/06/2019 30/07/2019 Đã trả kết quả
2 201918992981100519 CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC NGUYỄN BÁ THIỆN Sở Y tế 08/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
3 201918993014031505 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN THU HÀ Sở Y tế 16/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
4 201918993046035023 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) HOÀNG THỊ MAI Sở Y tế 26/07/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
5 201918993078075111 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Hà Công Thế Sở Y tế 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả
6 201918993111091042 cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược NGUYỄN HỒNG NGÁT Sở Y tế 28/08/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
7 201918993143022719 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT Sở Y tế 09/09/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
8 201918993174023212 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Sở Y tế 24/09/2019 28/10/2019 Thụ lý xong
9 2019261405469025559 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Thị Noãn UBND Huyện Thái Thụy 14/02/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
10 2019261405501030304 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Văn Sáng UBND Huyện Thái Thụy 19/02/2019 20/02/2019 Đã trả kết quả
11 2019261405533040259 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Thị Hằng UBND Huyện Thái Thụy 20/02/2019 21/02/2019 Đã trả kết quả
12 2019261405565032320 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngô Văn Duẩn UBND Huyện Thái Thụy 25/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
13 2019261405597095757 Đăng ký giao dịch bảo đảm Tô Văn Chinh UBND Huyện Thái Thụy 28/02/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
14 2019261405629091607 Đăng ký biến động Bùi Văn Nam UBND Huyện Thái Thụy 05/03/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
15 2019261405661033243 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tạ Xuân Đài UBND Huyện Thái Thụy 08/03/2019 26/04/2019 Dừng bổ sung