Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 GTVT49207 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ TRANG, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 26/04/2018 Đã trả kết quả
2 GTVT42432 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC NGỜI, -X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/08/2017 11/08/2017 Đã trả kết quả
3 GTVT42433 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG VĂN NHIÊN, -X. Điền Lư, H. Bá Thước, T. Thanh Hóa Sở Giao thông Vận tải 04/08/2017 11/08/2017 Đã trả kết quả
4 GTVT42434 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN QUY, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/08/2017 11/08/2017 Đã trả kết quả
5 GTVT42435 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC THẾ, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/08/2017 11/08/2017 Đã trả kết quả
6 GTVT42436 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THỦY, -X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/08/2017 11/08/2017 Đã trả kết quả
7 GTVT7013 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ TRUNG TUẤN, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
8 GTVT7014 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC TUẤN, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
9 GTVT7015 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ NĂNG TUẤN, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
10 GTVT7016 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
11 GTVT7017 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THẾ VINH, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
12 GTVT45621 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ NGỌC BÉ, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/11/2017 10/11/2017 Đã trả kết quả
13 GTVT45622 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ XUÂN CẨM, -X. Văn Cẩm, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/11/2017 10/11/2017 Đã trả kết quả
14 SKHĐT121 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ KHÔI LANG, thái thụy- TB Sở Kế hoạch và Đầu tư 06/01/2016 11/01/2016 Đã trả kết quả
15 SKHĐT122 Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty TNHH coông nghệ gia phạm, Thành phố-TB Sở Kế hoạch và Đầu tư 06/01/2016 11/01/2016 Đã trả kết quả