A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Học Bác để lòng ta trong sáng hơn

Hôm nay, muôn triệu trái tim người dân nước Việt bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2019) - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng kính yêu vô hạn.

Hôm nay, muôn triệu trái tim người dân nước Việt bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2019) - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng kính yêu vô hạn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng Huy hiệu cho các chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu


Sinh thời, trước cảnh đất nước chìm trong lầm than nô lệ, khi mới 21 tuổi Người đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, hiến trọn cuộc đời, sự nghiệp của mình thực hiện lý tưởng cách mạng, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; làm nên hai cuộc kháng chiến thần kỳ, đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giải phóng quê hương khỏi ách nô lệ lầm than, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Đó chính là sự kết tinh từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại để mọi người Việt Nam học tập và làm theo.

50 năm qua kể từ khi Người về cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Ðảng ta đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Ðộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ý Đảng hợp lòng dân góp phần tạo thế và lực cho đất nước vững bước đi lên. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta cũng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nức lòng nhân dân, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đất nước ta đang trên đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng con đường đi lên của dân tộc ta, là niềm tin vững chắc để Đảng và nhân dân ta tiếp tục con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Trong lúc này, việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Ðảng. Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước, tạo thành động lực mạnh mẽ, xây dựng Việt Nam ngày càng cường thịnh. Nhớ Bác, nghĩ về Bác với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kỷ niệm ngày sinh của Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, tin tưởng, ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; dồn hết tâm sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lúc sinh thời Bác hằng mong.


Nguồn: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết