A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2018; kế hoạch số 58 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020; kế hoạch số 69 về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chiều ngày 20/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2018; kế hoạch số 58 về xây dựng…

Chiều ngày 20/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2018; kế hoạch số 58 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020; kế hoạch số 69 về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, bổ khuyết chương trình nước sạch nông thôn và triển khai thông báo số 476 của Tỉnh ủy Thái Bình về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể của huyện; Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc HTXDV nông nghiệp xã – thị trấn dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Hiện nay, 10.889 ha lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến lúa trỗ bông kết thúc trước ngày 20/9. Hiện nay, qua điều tra của Trạm TT&BVTV huyện, một số loại sâu bệnh đã phát sinh gây hại lua mùa. Dự báo: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ(CLN) lứa 5 ra rộ từ ngày 16 – 25/8, sâu non nở rộ từ ngày 23 – 1/9. Sâu đục thân 2 chấm lứa 4, lứa 5 vũ hóa từ 15/8 đến cuối tuần 1/9 gây hại cho diện tích lúa trỗ trứơc ngày 5/9 và sau ngày 10/9. Bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá – đốm sọc vi khuẩn và rầy các loại cũng xuất hiện với mật độ thấp. Để bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa, Trạm TT&BVTV huyện tham mưu UBND huyện phát động đợt phòng trừ sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa mùa từ ngày 23 – 26/8 và kết hợp phun trừ các loại sâu bệnh khác khi đến ngưỡng phòng trừ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn để đạt hiệu quả cao.

 


Đ/c Phạm Văn Bình – Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện triển khai kế hoạch số 58 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020

 Đ/c Lê Văn Dụng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện triển khai kế hoạch số 69 về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.

Đ/c Trần Thị Tuyến – Quyền Trạm trưởng Trạm TT&BVTV huyện báo cáo tình hình sâu bệnh, biện pháp phòng trừ bảo vệ lúa mùa năm 2018.

 

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã thông báo kết luận của BCH Đảng bộ Tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 – 2019; Triển khai kế hoạch số 58 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 với mục đích: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực hiệu quả của MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc hoàn thiện, nâng cao, khai thác, sử dụng hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới. Huy động tối đa trí lực, vật lực và sự vào cuộc của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu hết năm 2018, toàn huyện có 33/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới của Quyết định 09/2018 của UBND Tỉnh Thái Bình. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả các tiêu chí, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kế hoạch đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ đối với từng tiêu chí của mỗi địa phương. Đối với kế hoạch số 69 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030,cascc địa phương cụ thể hóa đề án với thực tế địa phương đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của điạ phương, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng  và đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, từng bước tăng quy mô sản xuất hộ gia đình. Khuyến khích tạo điều kiện để tiêu thụ nông sản, từng bước phát triển công nghiệp chế biến, xây dựng chuỗi giá trị liên kết giữa các tác nhân tham gia vào quá trình sản xuất, nhất là giữa doanh nghiệp với các tổ nhóm, hộ nông dân thông qua HTX DVNN. Từng bước cơ cấu lại lao động nông thôn, đảm bảo phát triển hài hòa, cân đối, bền vững giữa nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2018, các xã – thị trấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh theo đúng chỉ đạo của ngành chuyên môn, thời gian phát động. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý  vật tư nông nghiệp, kinh doanh buôn bán thuốc BVTV để cung ứng cho nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao. Đối với kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020, các địa phương tập trung quán triệt chủ trương của Tỉnh, huyện. Khảo sát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí hiện nay. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết và xây dựng kế hoạch tạo nguồn để trả nợ xây dựng cơ bản và tiếp tục huy động sức dân hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn, 17 xã phía Bắc và Đông Bắc của huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch. Về kê hoạch số 69 thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 2030, các xã – thị trấn tùy vào thực tế địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp theo lộ trình cụ thể, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội không đảm bảo yêu cầu. Tổ chức các hình thức sản xuất thâm canh phù hợp để nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác và thu nhập cho nông dân. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiệm túc Kết luận 32 của Bộ Chính trị và ế hoạch của Tỉnh của huyện về đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp nghỉ lễ 2/9. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về việc chấp hành pháp luật. Tập trung rà soát, giải quyết dứt diểm các vụ việc tồn đọng. Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để tình huống bất ngợ xảy ra. Duy trì chế độ trực nghiêm túc, đẩm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương/.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà


Tác giả: Hungha.gov.vn
Nguồn: hungha.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Hôm qua : 50
Tháng 05 : 3.092
Năm 2020 : 17.930