• :
  • :
mic
Câu hỏi:
Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do những chủ thể nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện?
Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất do những chủ thể nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện?
Người gửi: Phạm Thị Giang
Trả lời có tính chất tham khảo
  • Điều 4 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định cụ thể như sau:

    - Ủy ban bầu cử ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; Ủy ban bầu cử ở bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng; các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.
    15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều
Bài viết được quan tâm