• :
  • :
mic
Câu hỏi:
Xin cho hỏi dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu dựa trên những cơ sở nào? Cơ quan nào có trách nhiệm theo quy định của pháp luật
Xin cho hỏi dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu dựa trên những cơ sở nào? Cơ quan nào có trách nhiệm theo quy định của pháp luật
Người gửi: Huy Nguyễn
Trả lời có tính chất tham khảo
  • Điều 7 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương là Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc dự kiến và phân bổ số lượng dựa trên cơ sở sau đây:
    Thứ nhất, mỗi bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 03 (ba) đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương;
    Thứ hai, số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 (năm trăm) người.
    15/12/2018  |  Administrator đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều
Bài viết được quan tâm