Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn và cảnh báo của Bộ NN&PTNT, vụ xuân 2015 được xếp dạng “vụ xuân nghiêng ấm”, nhiệt độ cao đầu vụ, có thể có rét cuối vụ. Để có vụ xuân được mùa trong mọi loại hình thời tiết, đặc biệt là vụ xuân ấm, bà con cần phải thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật ngay ...