Liên hệ

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình
Điện thoại: (0227).3734.959 - Email: