CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 08 đến ngày 18/4/2020
<

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 08

Ngày 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Sáng sớm có mưa nhỏ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn

R

1.2

0.8

1.0

0.5

15.3

2.0