CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 09 đến ngày 19/4/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 09

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa nhỏ, mưa phùn.

Sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ.

Không mưa.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

R

0.6

0.5

-

15.0

-

-

-

-

-

10.0

-

T

210C

260C

23 – 270C

19 – 220C

16 – 210C

15 – 220C

17 – 230C

19 – 240C

21 – 250C

23 – 270C

23 – 280C

Gió

Đông bắc 2m/s

Đông bắc 2m/s

Đông- Đông nam 3m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT