CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    (Từ đêm 10 đến ngày 20/4/2020)

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Không mưa.

Chiều tối có mưa rào và dông.

Có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.

Không mưa.

Không mưa.

R

-

4.2

15.0

-

-

-

-

-

10.0

-

-

T

220C

280C

19 – 240C

17 – 210C

16 – 230C

17 – 240C

19 – 260C

22 – 270C

23 – 280C

24 – 280C

24 – 280C

Gió

Đông nam 3m/s

Đông nam 3m/s

Đông bắc 5m/s

Đông bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

87%

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT