CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 11 đến ngày 21/4/2020

 

THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 11

Ngày 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa vừa, mưa to và dông.

Có mưa, mưa vừa và dông.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng trời rét.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ.

 Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ.

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ.

Có lúc có mưa, mưa nhỏ

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.

R

40.0

15.0

-

-

-

1.0

1.5