CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 12 đến ngày 22/4/2020

 

THỜI GIAN

 

 

 

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 12

Ngày 13

Ngày 14

Ngày 15

Ngày 16

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

Ngày 21

Ngày 22

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

Có mưa, mưa nhỏ.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa. Trời rét.

Không mưa.

Không mưa.

Không mưa.

 Không mưa.

Không mưa.

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông.

R

3.0

-

-

-

-

-

-

-

-

5.0

8.0

T

160C

210C

15 – 220C

16 – 240C

19 – 260C

22 – 270C

23 – 290C

24 – 300C

24 – 300C

24 – 280C

24 – 280C

Gió

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông bắc 3m/s

Đông 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT