CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 22/4 đến ngày 02/05/2020

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 22

Ngày 23

Ngày 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30/4

Ngày 01/5

Ngày 02/5

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Có mưa rào và dông.

Có mưa, mưa vừa và dông.

Đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

8.0

18.0

10.0

3.5

2.0

-

-

-

-

-

-

T

200C

240C

17 – 210C

18 – 220C

19 – 240C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 260C

21 – 260C

22 – 280C

23 – 290C

Gió

Đông bắc 4m/s

Đông bắc 4m/s

Bắc 5m/s

Bắc 4m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

93%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT