CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn THÁI BÌNH
Số lượt truy cập:

Dự báo thời tiết 10 ngày
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY KHU VỰC THÁI BÌNH

    Từ đêm 24/4 đến ngày 04/05/2020

 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Yếu
Tố

Đêm 24

Ngày 25

Ngày 26

Ngày 27

Ngày 28

Ngày 29

Ngày 30/4

Ngày 01/5

Ngày 02/5

Ngày 03/5

Ngày 04/5

 

 

 

HƯNG HÀ

Mây,

HT

 Có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.

Sáng có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

5.0

3.5

2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

T

160C

200C

18 – 230C

19 – 260C

19 – 270C

20 – 260C

21 – 280C

22 – 280C

23 – 290C

24 – 300C

25 – 310C

Gió

Bắc 4m/s

Bắc 4m/s

Bắc 4m/s

Bắc 3m/s

 

 

 

 

 

 

 

U

95%

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỲNH
 CÔI

Mây,

HT

 Có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.

Sáng có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.

Đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét.

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

R

7.0

3.0

2.5

-

-

-

-

-